You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Načitávam...

CURRICULUM VITAE

Vzdelanie:
1995 - 2000 štúdium na Právnickej fakulte UK v Bratislave
2001 absolvovanie rigoróznej skúšky
(priznaný titul JUDr.)
2003 vykonanie odbornej skúšky komerčného právnika
od 2004 advokát
Právna prax:
2000 - 2003 G. Lehnert a spol., komerčná právnická koancelária (právny čakateľ)
2000 - 2001 Vojenská obvodná prokuratúra Bratislava (právny čakateľ počas základnej vojenskej služby)
od 2003 komerčný právnik
od 2004 - súčastnosť advokát
Znalosť cudzích jazykov:
anglický jazyk, francúzsky jazyk
Publikačná činnosť:
Má svedok právo na vydanie kópie alebo rovnopisu zápisnice o svojom výsluchu v prípravnom konaní?; Bulletin slovenskej advokácie, 22, 2016, č. 9, s. 10 - 14.
Profil na Linkedin: